Hur mycket får jag i pension?

När du meddelat oss att du vill börja ta ut din pension räknar vi ut ett så kallat prognosbelopp. Prognosbeloppet är storleken på den pension per månad som vi ska betala ut. Det baseras på pensionskapitalets storlek och under hur lång tid utbetalningen ska pågå.

När vi räknat ut prognosen tar vi hänsyn till antaganden om framtida avkastning, skatt och kostnader samt förväntad livslängd. Med hjälp av ett delningstal räknar ut dina månadsvisa prognosbelopp. Detta gör vi en gång per år så länge som utbetalningen pågår.

Det innebär att vi dividerar ditt pensionskapital med delningstalet. Om börjar ta ut din pension när du är 65 år och tar den under 5 år är delningstalet för närvarande 56,77. Har du ut pensionen livet ut är delningstalet istället 225,37.

Gör en prognos över din pension

På minpension.se kan du logga in och få en samlad bild av hela din pension. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och olika pensionsbolag. Tjänsten kostar inget för dig som privatperson.

Från pensionskapital till månadsutbetalning, exempel