Skatt

Innan vi betalar ut din tjänstepension drar vi 30 procent i skatt. Du kan höja ditt skatteavdrag om vi är den som betalar ut mest till dig eller sänka ditt skattevadrag om du har ett beslut från Skatteverket.

Får du pension eller lön från flera olika håll kan ditt totala skatteavdrag bli för lågt. På skatteverket.se kan du räkna ut din totala skatt på alla dina utbetalningar och se om du behöver göra något. Har du frågor om din skatt kan du ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567.

Räkna ut din skatt på Skatteverkets webbplats

Information om hur du undviker kvarskatt på Skatteverkets webbplats

Om du behöver du höja ditt skatteavdrag

Om Kåpan Pensioner är den som betalar ut mest till dig i månaden kan du begära att vi höjer ditt skatteavdrag. Så här gör du:

  • Räkna ut hur mycket du vill höja ditt skattavdrag till, exempelvis 35 procent istället för 30 procent.
  • Meddela ditt nya skattavadrag till Kundservice på 060-18 75 85.

Om du vill att vi ska dra mindre skatt

Om du vill att vi ska dra mindre än 30 procent i skatt måste vi få ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) från Skatteverket.

Läs mer om och ansök om jämkning på Skatteverkets webbplats