Ta ut din pension

På Mina sidor kan du enkelt planera och ansöka om din pension från oss. Du väljer själv om du vill ta ut din pension livet ut eller under en begränsad period.

Logga in på Mina sidor för att planera ansöka om din pension

För dig som inte har möjlighet att logga in förklarar vi på den här sidan hur du kan ta ut din pension och vad som händer om du inte ansöker.

Hur och när kan jag ta ut min pension?

Hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika för våra olika försäkringar. Logga in gärna in på Mina sidor för att se vad som gäller för dig.

Logga in på Mina Sidor för att se vad som gäller för dig

Om du inte har möjlighet att logga in har vi sammanfattat här vad som gäller för våra olika försäkringar.

Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och Kåpan Plus

  • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 5 till 20 år.
  • Om din pension betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd, gäller ditt återbetalningsskydd fram till den månad du fyller 75 år.

Har du en försäkring enligt PA-91, PAF, ITP-P eller en Kåpan Plus, kan du ta ut hela försäkringen fram tills du fyller 65 år. Du måste då ta ut den under minst tre år. Det innebär att du måste börja ta ut din pension senast från den månad du fyller 62 år.

Om du tillhör pensionsavtalet PA 16 och är född före 1966 kan du kan tidigast ta ut pensionen när du fyllt 61 år. Är du född 1966 eller senare kan du tidigast ta ut pensionen när du fyllt 63 år. Vissa anställningar kan ge rätt till att ta ut pensionen tidigare.

Om du har en Kåpan Plus eller om du tillhör något av något av pensionsavtalen PA-91, ITP-P eller PAF kan du ta den pensionen från 55 år.

Kåpan Valbar och Kåpan Aktieval

  • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 10 till 20 år.
  • Om pensionen betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet fram till den månad du fyller 75 år.

När du tillhör pensionsavtalet PA 16 och du är född före 1966 kan du kan tidigast ta ut pensionen när du fyllt 61 år. Är du född 1966 eller senare kan du tidigast ta ut pensionen när du fyllt 63 år. Vissa anställningar kan ge rätt till att ta ut pensionen från 61 år.

Kåpan Flex

  • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 1 till 20 år.
  • Om pensionen betalas ut livet ut och har ett återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet fram till den månad du fyller 75 år.

Du kan tidigast ta ut Kåpan Flex när du fyllt 63 år.

Kan pensionen betalas ut som ett engångsbelopp?

Om värdet på din försäkring är mindre än ett prisbasbelopp, kan du välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp.

Kan jag ändra min ansökan?

Du kan ändra din ansökan hur många gånger du vill. Om du loggar in på Mina sidor kan du ändra din ansökan fram till månaden innan du ska få din första utbetalning av den försäkring du vill ändra. Använder du blankett måste vi få in din ansökningsblankett två månader innan du får din första utbetalning av den försäkring du vill ändra.

Vad händer om jag inte ansöker?

Om vi inte har fått in en ansökan från dig när du fyller 72 år betalar vi ut din pension automatiskt livet ut från 72 år. Om ditt värde är mindre än ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.

Vi kommer skicka ut information om detta cirka tre månader innan du fyller 72 år. Om du då vill ta ut din pension vid en annan tidpunkt eller under en annan period har du då möjlighet att ansöka om detta. Ansöka gör du genom att logga in på Mina sidor och välja från vilken tidpunkt och period du vill ta ut din pension.  

Om du vill ansöka på blankett

Om du vill ansöka på blankett behöver du ansöka två månader innan du vill ha din första utbetalning.

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan - för dig som tillhör pensionsavtalet PA 16 (pdf, nytt fönster)

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan - för dig som tillhör pensionsavtalen PA-91, PAF eller ITP-P pdf, nytt fönster)

XS SM MD LG XL