Ta ut din pension

På Mina sidor planerar och ansöker du om din pension från oss. Du behöver ansöka senast månaden innan du vill ha din första utbetalning.

Logga in på Mina sidor

 

När kan jag börja ta ut min pension?

När du kan börja ta ut din pension beror på vilket avtal du tillhör. Logga in på Mina sidor för att se vad som gäller för dig.

Det här gäller för olika försäkringar och avtal

 • Om du tillhör avdelning 2 i PA 16 kan du ta ut pensionen från 61 år förutsatt att du slutat din statliga anställning.
 • Om du har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser eller om du har 60 år som pensionsålder kan du ta ut Kåpan Tjänste och Kåpan Extra från 60 år. Kåpan Valbar kan du ta ut tidigast från 61 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutat din statliga anställning 2002 eller tidigare, kan du ta pensionen från 55 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutat din anställning efter 2002, kan du ta ut pensionen från 60 år.
 • Om du har arbetat på Försäkringskassan före 1 januari 2005 får du ta ut din pension från den tiden från 55 år.
 • Om du har en pension som gäller enligt Postnords pensionsavtal ITP-P får du ta ut din pension från 55 år.
 • Pension enligt PA 16, avdelning 1 får du ta ut vid samma ålder som den allmänna pensionen. Idag är det tidigast vid 62 år.
 • Kåpan Plus kan du ta ut från 55 år.

Hur kan jag ta ut min pension?

Hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika för våra olika försäkringar.

Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och Kåpan Plus

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 5 till 20 år.
 • Om pensionen betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet till och med månaden innan du fyller 75 år.

Har du en försäkring enligt PA-91, PAF, ITP-P eller en Kåpan Plus, kan du ta ut hela försäkringen fram tills du fyller 65 år. Du måste då ta ut den under minst tre år . Det innebär att du måste börja ta ut din pension senast från den månad du fyller 62 år.

Kåpan Valbar

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 10 till 20 år.
 • Om pensionen betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet till och med månaden innan du fyller 75 år.

Kåpan Flex

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 1 till 20 år.
 • Om  pensionen betalas ut livet ut och har ett återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet fram till och med månaden innan du fyller 75 år.

Kan pensionen betalas ut som ett engångsbelopp?

Om det garanterade värdet är mindre än ett prisbasbelopp, kan du välja att ta ut pensionen som ett engångsbelopp.

Har du inte ansökt och det garanterade värdet är mindre än 30 procent av ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.

Om du har sjukpension

För att ansöka om att ta ut Kåpan Tjänste eller Kåpan Valbar får du inte samtidigt ha sjukpension.

Om du vill ansöka på blankett

Om du vill ansöka på blankett behöver du ansöka två månader innan du vill ha din första utbetalning.

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner - för dig som tillhör pensionsavtalet PA 16 (pdf, nytt fönster)

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner före 65 år - för dig som tillhör pensionsavtalen PA-91, PAF eller ITP-P pdf, nytt fönster)

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner efter 65 år- för dig som tillhör pensionsavtalen PA-91, PAF eller ITP-P (pdf, nytt fönster)