Våra försäkringar

Kåpan Tjänste

Den här försäkringen har alla statligt anställda.

Kåpan Valbar

Den här försäkringen kan du välja för den valbara delen i tjänstepensionen från din statliga anställning. Risken för placeringarna anpassas då efter din ålder.

Kåpan Aktieval

Den här försäkringen kan du välja för den valbara delen i tjänstepensionen från din statliga anställning. Om du valt Kåpan Aktieval blir dina pengar placerade med högre risk än våra övriga försäkringar.

Kåpan Flex

Den här försäkringen har alla statligt anställda som är födda 1988 eller senare.

Kåpan Extra

Genom lokala kollektivavtal kan din arbetsgivare göra extra avsättningar till din pension.

Kåpan Plus

Kåpan Plus är en privat pensionsförsäkring. Från januari 2016 är den stängd för nya inbetalningar.

När du är statligt anställd tillhör du tjänstepensionsavtalet PA 16. Avtalet innebär att du blir medlem hos Kåpan Pensioner i och med att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Samtliga försäkringar hos oss är premiebestämda. Det innebär att det är den sammanlagda storleken på inbetalningarna och den avkastning vi kan ge dig som bestämmer storleken på din pension från oss.

Kåpan Pensioner är en tjänstepensionsförening. Det innebär att medlemmarna äger verksam­heten tillsammans och där allt sparande går tillbaka till medlemmarna i form av utbetald pension. Föreningen är inte öppen för alla, utan medlem kan endast vara en person som omfattas av de statliga pensionsavtalen. Vi förvaltar över 130 miljarder kronor för fler än 850 000 medlemmar.

Ditt sparande hos Kåpan Pensioner är en traditionell pensionsförsäkring

Hos oss har du en traditionell försäkring. Det innebär att det är våra förvaltare sköter förvaltningen åt dig.

Broschyr om din pensionsförsäkring (pdf, nytt fönster)


Återbetalningsskydd

Du kan välja att komplettera din försäkring med skydd till efterlevande. Det gör du genom att lägga till återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd.

Välj hur du vill ta ut din pension

Du väljer själv om du vill att din pension ska betalas livet ut eller under en begränsad period. Du ansöker genom logga in på Mina sidor och använda tjänsten Planera och ansök. Det kan du göra när du fyllt 54 år.

Logga in på Mina sidor

XS SM MD LG XL