Försäkring med eller utan återbetalningsskydd

Det är möjligt att lägga till återbetalningsskydd på din försäkring hos oss. Din pension blir då något lägre. Återbetalningsskydd innebär att din familj får din pension om du dör innan hela din pension är utbetald. Vi betalar ut efterlevandepensionen normalt under fem år.

Med familj menar vi make, maka, sambo eller barn. Du kan också välja om du vill att vi ska betala ut pengarna till före detta make, maka, sambo, eller till barn eller fosterbarn till någon av dessa. Om du  loggar in på Mina sidor kan du se om du har med eller utan återbetalningsskydd.

Logga in på Mina sidor

Har du en försäkring som betalas ut livet ut upphör återbetalningskyddet den månad du fyller 75 år.

Behöver du återbetalningsskydd?

När du bedömer om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte bör du utgå från din familjesituation. Återbetalningsskyddet kan ge en viss ekonomisk trygghet för din familj, samtidigt som din pension blir lägre. Det är viktigt att du ser till hela ditt försäkringsskydd när du gör bedömningen.

Nej?

  • Har du inga barn, ingen make/maka, registrerad partner eller sambo behöver du inget ett återbetalningsskydd. Du kan senare om din familjesituation förändras välja att lägga till återbetalningsskydd.
  • Har barnen flyttat och är självförsörjande kanske det inte längre finns någon anledning att ha ett återbetalningsskydd?
  • Tjänar din respektive mer än dig kanske behovet av återbetalningsskydd inte finns?
  • Är du i större behov av att få en högre pension än dina efterlevande är i behov av att få dina pengar i form av efterlevandepension kanske du inte ska ha ett återbetalningsskydd?

Ja?

  • Avlider du och din familj behöver efterlevandepension för att klara sig ekonomiskt kanske du ska ha ett återbetalningsskydd.
  • Vill du att din familj ska få din pension om du avlider oavsett om de är i behov av det eller inte?
  • Tjänar din respektive mindre än dig kanske du har behov av att ha återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd innebär att du avstår en del av din framtida pension

Väljer du återbetalningsskydd blir din pension lägre. Det beror på att du genom att välja skydd avstår från att få arvsvinst. Arvsvinsten är de pengar som alla delar på när någon dör bland de som har en försäkring utan återbetalningsskydd.

Arvsvinsten fördelas ut varje år, vilket innebär att försäkringar utan återbetalningsskydd får extra inbetalningar utöver den återbäringsränta som tillförs alla försäk­ringar. Om du har en försäkring utan återbetalningsskydd kan du på pensions­beskedet se hur stor arvsvinsten är på din försäkring. Har du återbetalnings­skydd finns det inget värde i den kolumnen.

Vad kostar återbetalningsskyddet

Om du loggar in på Mina sidor och väljer att du ta bort eller lägga till återbetalningsskydd ser du ungefär hur månadsbeloppet på din försäkring påverkas av ändringen.

Logga in på Mina sidor

Kostnaden för återbetalningsskydd beror på hur vår framtida avkastning blir och hur länge de försäkrade hos oss lever. I tabellen illustrerar vi med några exempel vad återbetalningsskyddet kan innebära i form av lägre pension från olika åldrar om du behåller skyddet hela tiden fram till din pension. Beräkningen bygger på att du är nyanställd och fortsätter arbeta fram till 65 år.

ÅlderUtbetalning under 5 årUtbetalning livet ut
25 år -6 % -10 %
55 år -3 % -7 %

Hur ändrar jag återbetalningsskyddet?

Beroende på om du vill lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet så är reglerna kring detta olika.

Läs mer om hur du kan lägga till återbetalningsskydd

Läs mer om hur du tar bort återbetalningsskydd

Andra skydd som statligt anställd

Om du dör när du är statligt anställd har din familj rätt till pengar som betalas ut i sex år efter dödsfallet, så kallad efterlevandepension från SPV. Din familj får även ersättning från din tjänstegrupplivförsäk­ring.

Läs mer om ditt försäkringsskydd vid dödsfall som statligt anställd på spv.se

Med återbetalningsskydd betalas ditt pensionskapital ut som en efterlevandepension

Efterlevandepension