Kåpan Flex

Är du född 1988 eller senare betalar din arbetsgivare varje månad in motsvarande 1,5 procent av din lön till Kåpan Flex. Du tjänar in till den här delen från första dagen du börjar arbeta statligt och som längst till du fyller 68 år. Om din arbetsgivare har tecknat ett lokalt kollektivavtal går även den extra premien till den här försäkringen.

Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension men tidigast när du fyller 62 år.

Återbetalningsskydd

Kåpan Flex tecknas utan återbetalningsskydd, men det går att välja till återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din pension blir något lägre med återbetalningsskydd.

Vill du se om du har med eller utan återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Läs mer om återbetalningsskydd

Avkastningen på ditt sparande

Kåpan Flex är en traditionell försäkring med garanterad ränta. Vi förvaltar pengarna aktivt och på samma sätt för alla våra försäkringar. Vår förvaltning har låga kostnader och vi som arbetar med placeringar har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.

Läs mer om räntor och avkastning

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Flex är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital

Ta ut din pension

Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en begränsad period men minst under 1 år. Du ansöker genom att logga in på Mina sidor. Om du inte ansöker betalar vi ut pensionen från 71 år och livet ut. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,06 procent