Kåpan Tjänste

Kåpan Tjänste är en obligatorisk del av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16.

Så mycket betalar arbetsgivaren in

För alla statligt anställda betalar arbetsgivaren varje månad in motsvarande 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Om du är född 1988 eller senare och du tjänar mer än 41 750 kronor i månaden betalar din arbetsgivare in motsvarande 10 procent för lön från 41 751 kronor och uppåt.

Återbetalningsskydd

Kåpan Tjänste tecknas utan återbetalningsskydd. Inom sex månader efter du tecknat försäkringen kan du att välja till återbetalningsskydd. Efter det kan du välja till återbetalningsskydd inom ett år efter att du gift dig, blivit sambo eller fått barn. Du kan också välja återbetalningsskydd för framtida premier. Har du slutat din statliga anställning före 2003 har du ingen möjlighet att välja till återbetalningsskydd.

Vill du se om du har med eller utan återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor
Återbetalningsskydd innebär att om du dör innan hela din pension är utbetald betalar vi ut efterlevandepension till din familj. I första hand går den till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn oavsett ålder. Din pension blir något lägre med återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd

Avkastningen på ditt sparande

Kåpan Tjänste är traditionell försäkring med garanterad ränta. Du får en garanterad ränta på de pengar som arbetsgivaren betalar in. Om vi lyckas bättre än vi lovat i garantin får du återbäring.

Återbäringsränta

Vi har ett generationsbaserat sparande med fyra generationsportföljer med olika återbäringsräntor. Vilken generationsportfölj du tillhör beror på din ålder.

Här hittar du aktuella återbäringsräntor

Garanterad avkastning

När du tar ut din pension får du minst ut ett garanterat pensionsbelopp varje månad under utbetalningstiden. Det garanterade pensionsbeloppet består av 80 procent av inbetalda premier plus en garanterad ränta som för närvarande är 1 procent.

Läs mer om garanterad avkastning

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Tjänste är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital.

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,06 procent