Kåpan Valbar

Du som är statligt anställd får själv välja hos vilken försäkringsgivare den valbara delen i det statliga pensionsavtalet PA 16 ska placeras. Du väljer också om du vill ha din försäkring med eller utan återbetalningsskydd. Om du inte gjort ett val placeras den delen hos oss, i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Försäkringen  heter Kåpan Valbar hos oss. Det är hos SPV du gör valet.

Logga in och gör ditt val på SPV:s webbplats

Läs mer om den valbara delen på  SPV:s webbplats

Så mycket betalar arbetsgivaren in

Din arbetsgivare betalar varje månad in motsvarande 2,5 procent av din lön. Har du inte valt någon annan försäkringsgivare hamnar dina pengar i Kåpan Valbar. Om du är född 1988 eller senare och tjänar mer än 41 750 kronor i månaden får du också motsvarande 20 procent för lön från 41 751 kronor och uppåt.

Återbetalningsskydd

Väljer du inte aktivt att lägga till återbetalningsskydd på din Kåpan Valbar tecknas försäkringen utan återbetalningsskydd.

Vill du se om du har med eller utan återbetalningsskydd på dina försäkringar kan du göra det om du loggar in på Mina sidor. Där kan du också lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet.

Logga in på Mina sidor

Väljer du att teckna den med återbetalningsskydd och du dör, betalar vi ut efterlevandepension till dina efterlevande under fem år från dödsfallet.  Det är det aktuella värdet på försäkringen som bestämmer storleken på utbetalningen. Återbetalningsskyddet upphör när du fyller 75 år. Din pension blir något lägre om du har med återbetalningsskydd.

Läs mer om återbetalningsskydd

Löneväxling

Om du genom en enskild överenskommelse sätter av till pensionen så kallad löneväxling så går de pengarna till den valbara delen.

Avkastning på ditt sparande

Kåpan Valbar är en traditionell försäkring med garanterad ränta. Vi förvaltar pengarna aktivt och på samma sätt för alla våra försäkringar. Vår förvaltning har låga kostnader och vi som arbetar med placeringar har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.

Läs mer om räntor och avkastning

Vi har låga avgifter

Avgifterna för Kåpan Valbar är låga. Varje år tar vi ut en fast avgift på 6 kronor per försäkring och en avgift på 0,06 procent av ditt pensionskapital.

Om du vill flytta dina pengar

Pengar som är inbetalade efter 1 juli 2016 kan du flytta från oss till en annan försäkringsgivare. Du gör det genom att logga in på Mina sidor på spv.se.

Avgifter

Fast avgift per år: 6 kronor
Kapitalavgift: 0,06 procent