Från årsskiftet justerar vi hur risken i ditt sparande ändras med din ålder

2021-12-10

Hos oss har du ett sparande där risken är anpassad till din ålder. Från årsskiftet justerar vi åldersgränserna för när risken ska börja minska.

Ett sparande som är anpassat efter din ålder innebär att när du har långt kvar till pension gör vi bedömningen att du kan spara med en högre risknivå. En högre risk förväntas på lång sikt kunna ge högre avkastning och högre pension. Värdet på sparandet kan samtidigt svänga betydligt mer i värde. När du blir äldre justerar vi risken och ger dig mer stabilitet i ditt sparande. Detta så att pensionen kan ligga på en jämnare nivå.

Anledningen till att vi justerar vid vilka åldrar vi minskar risken är att i framtiden kommer sannolikt pensionen tas ut senare i livet. Vi vill då anpassa placeringarna så att risknivån är anpassad till det.  

Från den 1 januari 2022 delar vi in det sparade kapitalet i tre olika åldersgrupper i stället för fyra och flyttar fram åldersgränserna med fem år. Vilken fördelning som gäller för respektive åldersgrupp beskriver vi nedan.

För dig som är 54 år eller yngre

För dig som är 54 år eller yngre placerar vi normalt 50 till 65 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar, 20 till 35 procent i ränterelaterade tillgångar och 10 till 20 procent i fastighetsrelaterade tillgångar.

Aktierelaterade tillgångar 50 till 65 procent, ränterelaterade tillgångar 20 till 35 procent och fastighetsrelaterade tillgångar 10 till 20 procent

Fördelning av placeringarna för dig som är 54 år eller yngre.

För dig som är mellan 55 år och 64 år

För dig som är mellan 55 och 64 år placerar vi normalt 30 till 50 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar, 35 till 55 procent i ränterelaterade tillgångar och 10 till 20 procent i fastighetsrelaterade tillgångar.
 
Aktierelaterade tillgångar 30 till 50 procent, ränterelaterade tillgångar 35 till 55 procent och fastighetsrelaterade tillgångar 10 till 20 procent

Fördelning av placeringarna för dig som är mellan 55 år och 64 år.

För dig som är 65 år eller äldre eller tar ut din pension

För dig som är 65 år eller äldre eller om du har börjat ta ut din pension, placerar vi 20 till 35 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar, 40 till 55 procent i ränterelaterade tillgångar och 10 till 20 procent i fastighetsrelaterade tillgångar.

Cirkeldiagram som visar tillgångsfördelningen för dig som är 65 år eller äldre eller om du har börjat ta ut din pension. Aktierelaterade tillgångar 20 till 35 procent, ränterelaterade tillgångar 40 till 55 procent och fastighetsrelaterade tillgångar 10 till 20 procent

Fördelning av placeringarna för dig som är 65 år eller äldre eller har börjat ta ut din pension.

XS SM MD LG XL