Våra återbäringsräntor

Återbäringsräntan motsvarar utvecklingen av värdet på våra tillgångar. Vi har generationsbaserat sparande i tre generationsportföljer med olika återbäringsräntor. Vilken generationsportfölj du tillhör beror på din ålder. Kåpan Aktieval har en egen återbäringsränta som motsvarar utvecklingen på vår aktieportfölj.

Risknivån i de olika generationsportföljerna är olika vilket avspeglas av skillnaden i tillgångsfördelning mellan huvudsakliga placeringsområden aktier, obligationer och fastigheter. Du som är ung och därmed har lång tid kvar till pension får en högre risk i ditt sparande för att få möjlighet till en högre avkastning, medan du som är äldre och har kort tid kvar till pensionen får en lägre risk i ditt sparande.

Hur vi förvaltar ditt sparande

Vi redovisar här våra återbäringsräntor för Kåpan Aktieval och för de tre generationsportföljer vi har. Här kan du se vad den varit den senaste månaden och hittills i år.

Återbäringsräntor den senaste månaden och senaste 12 månaderna
  Januari 2024 Senaste 12 månaderna 
Generation 54 år och yngre 0,9 % 6,1 %
Generation 55-64 år 0,6 % 5,4 %
Generation 65 år och äldre 0,5 % 5,0 %
Kåpan Aktieval 1,3 % 10,1 %

Här hittar du återbäringsräntor från tidigare år

Återbäringsräntan kan vara både positiv och negativ

Den återbäring som ditt pensionskapital räknas om med kan vara positiv eller negativ vid enskilda tillfällen. Normalt är ditt pensionskapital större än ditt garanterade kapital, det är därför storleken på ditt pensionskapital som kom­mer att avgöra nivån på din pension. Vi räknar om ditt pensionskapital varje månad. Du kan följa utvecklingen av din pension genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

För dig som får din pension utbetald räknar vi om ditt månadsbelopp i januari varje år.

 

XS SM MD LG XL